Aktuality - co se děje v klubu

 

 

2024

Květen

15. května jsme přivítali vzácnou návštěvu, kolegy z francouzského klubu ATMF (Association Ternoise de Modélisme Ferroviare). Připravili jsme pro ně program, mimo prohlídky klubu a našich kolejišť byla určitě zajímavá prohlídka železniční stanice Hradec Králové. S doprovodem vedení stanice si prohlédli mimo jiné i řízení dopravy v dopravní kanceláři.

Na další obrázky se můžete podívat zde.

 

 

Duben

Pokračují práce na nových dílech TT kolejiště Velký Brod, jak je vidět na obrázku, pomáhají i ti nejmladší.
Také se začínáme připravovat na květnovou návštěvu kolegů modelářů z Francie...

 

 

Únor

Ve dnech 9.-11. února jsme se účastnili s kolejištěm US Southwest výstavy Erlebnis Modellbahn v Drážďanech. Ostudu jsme určitě neudělali, zájem byl velký a ohlasy příznivé. Výstavu navštívilo přes 15 000 diváků.
Kolegové z francouzské federace železničních modelářů hodinu obcházeli celé kolejiště a fotili si detaily. Podle nich je to to pravé americké kolejiště - ostatní si na Ameriku jen hrají... (fotoreportáž bude následovat)

    
společná fotografie s kolegy z francouzské organizace FFMF (Fédération Française de Modélisme Ferroviaire)

Leden

Výroční členská schůze 15. ledna odsouhlasila plán na rok 2024, zbývá už jen ho splnit...

 

2023

Prosinec

Do nového roku přejeme všem našim členům i příznivcům mnoho zdraví a pevnou ruku při stavbě nových modelů. Těšíme se na první setkání, které bude mimořádně v úterý - 2. ledna 2024.

Před vánočními svátky jsme se letos naposledy sešli abychom zhodnotili výstavu a nezávazně poklábosili.

Podzimní výstava

Podzimní výstava je za námi. Návštěvníků bylo dost a vypadalo to, že byli spokojeni. Zvlášť ti nejmenší. Často měli rodiče problém je donutit k odchodu. Novinkou letošního ročníku byla dílnička, kde si děti pod dohledem instruktora mohli sami sestavit model domečku ze stavebnice Auhagen.

První výherce našeho kalendáře.
Každý všední den večer jsme vylosovali odevzdané vstupenky z výstavy. Výherce získal modelářský kalendář pro příští rok.
(foto zveřejněno se souhlasem výherce)

kalendáře pro rok 2024

Nový kalendář KŽM 2024 už je v prodeji a tak se opět můžete těšit na obrázky našich modelových kolejišť. K dostání je kalendář na obvyklých místech (zde na našich stránkách, v knihkupectví v hale hlavního nádraží HK a v Praze v prodejně Pragomodelu)

červenec a srpen

Práce nestojí. Také během prázdnin a dovolených se pracuje na nových částech TT kolejiště.

 

 

červen

- V německé Pirně (a Sebnitz) opět s naší účastí proběhl 10. června Tillig Tag. Dnes už bývalý kolega Petr J. vystavoval dvě ze svých kolejišť...

... a Karel Š. sekundoval s ručně stavěnými modely TT.

 

 

květen

- Ve dnech 26. až 28. května jsme nechyběli na akci Mašinka Pečky s kolejištěm Kamenice.

- Provoz klubu běží obvyklým tempem, nic zásadního se neděje (což je někdy lepší).
- Pomalu se rodí rámy pro nové části TT kolejiště.

 

únor

- Přestavba TT kolejiště Velký Brod. Kreslení plánku nové hlavní stanice v měřítku 1:1.


_

 

leden

- Koncem ledna se stala skutečností dlouho diskutovaná přestavba klubového TT kolejiště Velký Brod. Bude zcela přepracována levá strana kolejiště, která bude o 3 metry delší, než stávající. Na obrázku jeden ze dvou nových rámů kolejiště.

- Jako každý rok, i letos proběhla v lednu (23.) v klubovně KŽM výroční schůze klubu. Jako první bod jsme od přednosty vyslechli shrnutí loňského roku. Co se povedlo a co už méně. Co nás čeká v roce 2023, to byl další bod programu. Také jsme vyslechli slova předsedy celého Juniorklubu HK  V. Kohouta. Po lehkém občerstvení už následoval volný program, kde diskutoval každý s každým o čemkoliv.


 

 

2022

prosinec

- Všem členům klubu i příznivcům přejeme v novém roce mnoho zdraví, štěstí i radosti z našeho společného koníčku.

- Mezi svátky někteří z nás navštívili malou výstavu kolegů z klubu Hořice, kteří se mimo jiné pochlubili i zrenovovaným historickým H0 kolejištěm z doby, kdy tehdejší hořický klub vedl ještě (vám starším jistě známý) pan Walter Techl, významná osobnost českého železničního modelářství.

- 19. prosince jsme se sešli v hojném počtu na předvánočním posezení a zhodnocení naší výstavy.

 

 

listopad

- Ve dnech 12. - 20. listopadu se uskutečnila již 37. podzimní výstava modelů železnic. Skončila úspěšně, diváci byli spokojeni. (fotoreportáž zde) Termín výstavy pro příští rok bude pravděpodobně 11. - 19. listopad 2023.

 

 

září

- Modelářské kalendáře pro rok 2023 jsou vytištěny a rozesílány prodejcům. Tradičně je můžete zakoupit mimo klubu (ihned) i v knihkupectví na hradeckém hlavním nádraží (již od 20. září) a v Pragomodelu (pravděpodobně od 27. září). Bohužel, cena za tisk byla zvýšena (v důsledku zvýšení cen papíru i barev) a tak i výsledná cena je o něco vyšší, než v loňském roce.

- Tradiční autobusový zájezd pro veřejnost na modelářský veletrh Modell Hobby Spiel do Lipska letos nepořádáme. Po sečtení nákladů na autobus, vstupenky a další výdaje nám vyšla výsledná cena zájezdu příliš vysoká na to, abychom celý autobus obsadili. Proto do Lipska pojede jen mikrobus pro členy klubu. Je nám to líto, ale dotovat zájezd nemůžeme.
Pokud pojedete do Lipska individuálně, je možno v případě zájmu zajistit vstupenky. (volat
602 406 236)

- Že se dá modelařit v každém věku, dokazuje náš vážený kolega L.K., který ač v pokročilém věku (84), právě dokončuje další kolejiště. Gratulujeme a přejeme ještě mnoho let v takové kondici.

 

 

srpen

- Podklady pro nový kalendář byly předány do tiskárny. Předpokládáme, že prodej kalendářů začne už v září na všech tradičních místech. Na klubových stránkách, v knihkupectví na hlavním nádraží v Hradci Králové a u Pragomodelu.

- Zúčastnili jsme se akce Modelářská zubačka v Kořenově. V klubové expozici představil kolega Petr J. své nové kolejiště Hagenau v retro stylu, postavené podle obrázku na dobovém obalu stavebnice firmy Auhagen. Zároveň jsme se ve vitríně prezentovali i ručně stavěnými modely TT a H0.

 

 

červen

- Máme Mistra republiky. V Ostrově nad Ohří na Mistrovství republiky železničních modelářů zvítězil v kategorii hnacích vozidel model parní lokomotivy 387.026 našeho člena Jaromíra Chmelíka. Gratulujeme!


vítězný model kategorie A


detail


vyhlášení výsledků kat."A"

- V pondělí 13. června proběhla v klubovně KŽM oblastní soutěž železničních modelářů Královéhradeckého kraje za účasti modelářů z HK a Trutnova. Přivítali jsme též kolegy z Hořic. Výsledky soutěže a foto modelů najdete ZDE .

 

květen
- připravujeme fotografie pro nový klubový Kalendář 2023. Fotografovalo se opět na klubových kolejištích, převážně modely stavěné ručně našimi modeláři. Ještě musíme obrázky "učesat" a pak je předáme do tisku.

- ve dnech 5. až 8. května jsme vystavovali TT kolejiště Kamenice v Pardubicích na výstavě modelů Pardubická mašinka.

 

  duben
- Vlastimil Weiner z České televize opět natáčel svou reportáž v klubovně KŽM

 

 

 

březen
- H0 kolejiště bylo rozpojeno na jednotlivé díly a uloženo na dva roky do depozitu. Naopak dojde k sestavení kolejiště TT Velký Brod, které bude po příští dva roky dominovat našim výstavám. Určitě dojde také k dílčím úpravám. Uvidíte na podzim.

 

 

  leden
- výroční členská schůze proběhla podle plánu. Zhodnotili jsme loňský rok, pochválili jsme se a jedeme dál.
- změny v členské základně. Jeden z našich členů (MK) ukončil členství, naopak naše řady rozšířili tři noví kolegové.
Aktuální počet členů klubu je 34.

 

2021

prosinec
- všem členům klubu i našim příznivcům v novém roce 2022 přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
- Informace pro členy klubu: výroční členská schůze se bude konat 17. ledna 2022 od 17.00 hod. v klubovně KŽM.
  listopad
- skončila tradiční podzimní výstava modelů na královéhradeckém Hlavním nádraží. Fotoreportáž zde
- pro velký zájem byl proveden dotisk našich kalendářů. První edice byla vyprodána během dvou týdnů.
  říjen
- práce na zprovoznění kolejiště Kamenice se nedaří. Elektroinstalace je v horším stavu, než se předpokládalo a tak bylo rozhodnuto o digitalizaci. Nejmladší členové mají k digitální technologii přecejen lepší vztah a během několika týdnů se jim podařilo celé kolejiště zdigitalizovat. Na výstavě bude v provozu.
- kalendáře KŽM Hradec Králové pro rok 2022 jsou již v prodeji v knihkupectví v hale královéhradeckého nádraží, na webu Pragomodelu (www.pragomodel.cz) a samozřejmě také ZDE a v naší klubovně. Zakoupit je bude možné i na naší listopadové výstavě.

 

srpen
- Letos opět připravujeme pro naše příznivce Modelářský kalendář KŽM Hradec Králové. Podklady byly již předány do tiskárny. K zakoupení bude pravděpodobně od října.

 

červen
- Koncem června (28. 6.) proběhl v klubovně Oblastní přebor železničních modelářů. Na obrázku je porota při hodnocení. Výsledkovou listinu a fotografie vítězných modelů můžete vidět ZDE.

Pro americké kolejiště se podařilo zprovoznit druhého Big Boye - zakoupený starší model Rivarossi byl namazán podivnou hmotou, která se časem změnila v gumové cosi, takže převodovky byly úplně zatuhlé. Celý model byl rozebrán, pomocí ultrazvuku vyčištěn a po novém namazání znovu složen.

 

květen
- Díky Martinovi K. pokračuje zprovoznění kolejiště TT Kamenice. Připojil se i Karel Š. který nově připojil ovládací panel.

 

  duben
- Bylo dokončeno další kolejiště na zakázku, tentokrát pro jaroměřské železniční muzeum. Zákazník byl spokojen.

 

Na kolejišti Vysočina pokračují práce na městské ulici.

 

 

březen
- Výroční zpráva KŽM HK byla odeslána všem členům klubu e-mailem. Pokud by nedošla, ozvěte se. Zpátečníci, co nemají e-mailovou adresu :-) dostanou totéž v papírové podobě poštou. (samozřejmě později)

 

únor
- Protože z důvodu epidemie není možné uskutečnit výroční členskou schůzi, bude zpracována Výroční zpráva KŽM Hradec Králové, která bude členům klubu rozeslána elektronickou poštou. Předpokládaný termín odeslání je konec února.
- Na klubové stránky bylo přidáno počítadlo přístupů, takže můžete sledovat návštěvnost.

 

leden
- V lednu míváme za normální situace výroční členskou schůzi. Letos ji musíme zrušit kvůli Covidu. Většinou už nejsme nejmladší ročníky tak proč riskovat... Stejně dopadne oslava čtyřicátého výročí klubu. O novém termínu budeme členy včas informovat (osobně - telefonem - mailem)

 

 

2020

prosinec
- Kolega V.F. oslavil tento měsíc šedesátiny. Gratulujeme a přejeme vše hezké.
- Poslední letošní setkání je 21. prosince. Všem členům přejeme krásné vánoční svátky a ať se vám koronavirus vyhne velkým obloukem.

listopad
- Dva členové klubu zrušili své členství. Zřejmě mají své důvody ale v souvislosti s tím jsme přišli o internetové stránky na adrese kzmhk.com a nemáme ani zálohu. Takže postupně vytváříme stránky znovu, na nové adrese kzmhk.eu.

podzim
- Bohužel bylo nutné (covid19) zrušit naši plánovanou podzimní výstavu. Bude-li to na jaře 2021 možné, uspořádáme některý víkend "dny otevřených dveří KŽM". Zatím to ale nevypadá.

jaro
- Z pozůstalosti po jednom královéhradeckém modeláři bylo zakoupeno středně velké kolejiště ve velikosti TT. Teď se rozhodne, co s ním dál. Každopádně pro transport do klubovny bylo nutné přerušit dráty mezi kolejištěm a ovládacími panely. Kdo to dá do kupy?