Velký Brod - klubové kolejiště královéhradeckého klubu

Klubové kolejiště TT Velký Brod je naše první kolejiště. Stavba byla zahájena v roce 1982.
Celé kolejiště ve tvaru "L" má rozměry 545 x 435 o hloubce 140 cm. Je sestaveno ze tří rámů a dvou představků připojených na obou koncích. Po odejmutí těchto představků je možné kolejiště dále rozšiřovat.

  Přes úpravu původních záměrů i plánů bylo kolejiště schopné provozu asi po třech letech. Od tohoto okamžiku se neustále dotváří o nové detaily, technická řešení, nové budovy a dochází i k dalším dílčím přestavbám.

Kolejiště je koncipováno jako hlavní dvoukolejná trať s odbočující lokální tratí, vlečkami a lokomotivním depem.  Rozměry základních rámů jsou 250 x 140 cm, na rámu s hlavním nádražím je ze zadní strany ještě přístavek 10 cm široký , k dotvoření hloubky. Přístavky 45 x 140 cm na obou koncích kolejiště je možné odejmout pro případné další rozšíření.

Na hlavní trati je největší stanice Velký Brod, dále tři skrytá nádraží. Dvě pro střídání vlaků a jedno větší pro odstavování vlakových souprav.

Dvoukolejná hlavní trať je vlastně sploštělý ovál. Ze stanice Velký Brod odbočuje vedlejší trať, která vede ve stálém stoupání přes zastávky Velký Brod město, Domky, stanicí Lhotka s vlečkou na pilu a dál do koncové stanice Kopečná. Tato stanice je nejvýše položena - 32 cm nad základní rovinou rámu. Nejvyšší bod krajiny je ještě o 20 cm výš. Tedy 52 cm.

Krajina je ještě stavěna tradiční metodou za pomoci drátěného pletiva, z kterého je vytvarována základní kostra terénu. Ta je potom potažena látkou, prosycenou disperzním lepidlem. Povrch krajiny byl vytvořen travním kobercem Auhagen. Postupně se však vylepšuje flokovačkou.

V provozu je na hlavní trati osm vlakových souprav, které je ještě možné obměnit z odstavného nádraží. Délka hlavní trati je 42,5 m (od místa odjezdu po příjezd na stejné místo), vedlejší trať je dlouhá 22,5 m. Hlavní trať je řízena autoblokem, nádraží a lokálka ručně. Lok. depo a odstavné koleje jsou také řízeny ručně ze samostatného stanoviště.

Kolejivo bylo původně plechové TT Zeuke, v době stavby přes veškeré úsilí nebylo jiné k sehnání. Postupně bylo vyměněno za nové profilové. Při té příležitosti došlo v některých místech k úpravě vedení tratě - zvětšení poloměru oblouku. Poslední část s původním kolejivem je hlavní nádraží. Zde by přestavba z důvodů odlišné geometrie nového kolejiva (výhybek) byla tak náročná, že bude jednodušší postavit celý díl s hlavním nádražím nový. Zároveň to bude využito k rozšíření kolejiště směrem vlevo o další část, kde by měl vyrůst vlečkový areál. Ten umožní další obohacení provozu o atraktivní činnosti. Příprava je v plném proudu, takže i do budoucna se mají diváci na co těšit.

Novinkou je pozadí kolejiště, které vytváří dojem prostoru.


1982 Začíná stavba kolejiště

1982 Původní konec lokální tratě.
1982 Zde je již upraveno zakončení lokálky.
1983 Holá krajina, ještě bez křovin a stromů. Ale vystavujeme.
1983 Na výstavě také bojujeme za mír :-)
(ten nápis v pozadí není náš, je součástí kulturní místnosti ČSD)
1984 Stavba rychle pokračuje.

Pozor, jede inspekce.

Rychlík Hungaria odklonem přes Velký Brod.

1995 Depo V. Brod.

2002 Příprava výstavy

2002 Pošta Velký Brod

2002 Hotel Lev u nádraží
2002 Hotel Lev u nádraží z opačné strany

2004
Výměna plechových kolejí za profilové a zároveň úprava geometrie oblouků.

2006 Výluka na hlavní trati.

2008 Na pozvání německého modelářského svazu BDEF jsme vystavovali kolejiště na Modell Hobby Spiel v Lipsku. Naše expozice měla úspěch a těšila se velkému zájmu návštěvníků.

Převoz kolejiště na výstavu do Lipska.

2008 Montáž kolejiště na výstavišti.

Vystavujeme - Modell Hobby Spiel Leipzig 2008

2017 Provoz historických souprav

2017 Provoz historických souprav

2018 Teprve vhodně zvolené pozadí kolejiště dokáže vytvořit dojem prostoru. Dlouho jsme o pozadí jen mluvili, konečně je hotové. 

   
   

Fotografie archiv klubu a JŠ © 2021 KŽM Hradec Králové

.